premalenasobazaklavir

VI KOJI ULAZITE OVAMO NEMOJTE SVE POJESTI

07.12.2014.

- Boga i Batina -

Ima nekih novosti
po pitanju bolesti
ima nekih novina
ima boga i batina

Ima nekih novosti
po pitanju sklonosti
ima nekih strvina
ima boga i batina

Ima nekih novosti
po pitanju tromosti
ima trave i amfetamina
ima boga i batina

Ima nekih novosti
jedinstvo da oprosti
nismo više cjelina
ima boga i batina